مرمت و احیا

آشنایی با واحد مرمت و احیا ی میراث فرهنگی شرکت نقش آوران توس

با آغاز به کار بخش میراث فرهنگی در سال 1380نقش آوران توس فعالیت های خود را در حوزه های تاریخی و فرهنگی کشور نیز گسترش داد. این فعالیت ها تاکنون به انجام پروژه های متعدد در زمینه های طرح های حفاظت مرمت و احیاء آثار تاریخی فرهنگی طرح های پژوهشی در زمینه های مقاوم سازی، بهسازی لرزه ای، مطالعات تاریخی و … و انجام ده ها پروژه مستند سازی و نقشه برداری (رولووه) بناها و محوطه های تاریخی منجر شده است.
انجام مطالعات تاریخی و تکمیل فرایند شناخت آثار تاریخی در پروژه های انجام شده تا کنون ،مرکز اسناد شرکت را به منبعی قابل اتکاء در خصوص مسایل مختلف مرتبط با حفاظت و مرمت بناهای تاریخی تبدیل نموده است.

دارا بودن پایه سه تخصص حفاظت،مرمت، احیا و بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

خدمات تخصصی و اجرایی

• تهیه طرح های جزئیات اجرایی حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی
• تهیه طرح های جزئیات اجرایی حفاظت و مرمت بافت شهرهای تاریخی
• تهیه طرح های جزئیات اجرایی حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و تزئینات معماری
• تهیه طرح های مقاوم سازی و به سازی لرزه های بناهای تاریخی
• مدیریت گروههای تخصصی نظارت عالی و مقیم در پروژه های اجرایی
• انجام بازدیدهای ادواری و تهیه گزارشات فنی از آثار میراث فرهنگی

حیطه های کاری

• مطالعات راهبردی و تهیه برنامه های مدیریتی برای ساختارهای میراث فرهنگی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی
• تهیه طرح های جامع حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی
• مطالعات شهرهای تاریخی و تهیه طرح های حمایتی برای میراث فرهنگی
• مستندسازی آثار تاریخی و تهیه اسناد ثبتی با هدف حفاظت پیشگیرانه
• تهیه طرح های جامع برای پژوهش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و تزئینات معماری

پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده در بخش مرمت و احیاء
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
۱ تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی ساماندهی مجموعه تاریخی بیستون طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/02/25 1390/04/19
۲ مطالعات مرمت ساختمان تاریخی بانک ملی بندر انزلی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/04/20 1388/07/20
٣ مستند سازی بنای اصلی کلیسای سنت استپانوس  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/05/30 1389/05/30
٤ مطالعات تکمیلی معماری داخلی و جزئیات اجرائی موزه قلعه جلال الدین  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/11/15 1389/02/30
٥ تهیه طرح مرمت حمام مریان روستای آق اولر  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/11/05 1387/04/30
٦ مطالعه احداث ساختمان و مستحدثات محوطه تاریخی شوش  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/02/29 1388/04/29
٧ مستند سازی ، مطالعه ، طراحی و پیشنهادات کلی باغ موزه تاریخ کشاورزی غرب کشور  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/04/07 1390/08/30
٨ مطالعات شناخت علاج بخشی،مرمت و استحکام بخشی کلیه سازه ها و بناهای آبی محوطه تاریخی چغازنبیل  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/04/15 1391/02/15
٩ مستند سازی دقیق مجموعه ایوان غربی با استفاده از اسکنر لیزری  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/03/01 1390/04/29
۱۰ خدمات مشاوره آتشکده آذر گشنسب مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با لیزر اسکن  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/04/01 1389/04/31
۱۱ خدمات مشاوره مستند سازی نمای خارجی کلیسای طاطائوس مقدس  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/02/29 1389/04/11
۱۲ اسکن لیزری 3 بعدی به همراه مطالعات مربوطه در بنای ارگ تاریخی شهر بلقیس و دیوار های بجا مانده از حصار شهر  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/11/20 1389/02/30
۱٣ شناخت کالبدی،آسیب شناسی بافت تاریخی شهر جاجرم  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/12/07 1388/04/20
۱٤ انجام مطالعات طرح مرمت و تغییر کاربری ساختمان شهرداری بهشهر(موزه تاریخی بهشهر)  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/03/18 1390/04/30
۱٥ مستند نگاری و اسکن لیزر کتیبه داریوش واقع در محوطه میراث جهانی بیستون  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/02/20 1390/04/20
۱٦ انجام اسکن لیزر شهر تاریخی دره شهر  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/02/26 1390/03/26
۱٧ مستند سازی و اسکن لیزری بناهای کاخ سروستان و قلعه دختر فیروز آباد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/04/27 1390/04/31
۱٨ خدمات مشاوره مرمت و احیاء قلعه جلال الدین جاجرم نظارت عالیه, طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/02/08 1389/01/08
۱٩ طرح تفضیلی ویژه محدوده بافت تاریخی شهر جاجرم طراحی تفضیلی انجام شده 1396/02/20 1396/05/20