آشنایی با واحد نفت و گاز

دپارتمان مطالعات و طراحی

واحد نفت و گاز با بهره گيري از كارشناسان زبده و مجرب از سال1370 در مشاور نقش آوران توس ايجاد و از آن زمان با ارائه خدمات نقشه برداري 1:200 جهت تهيه نقشه هاي ازبيلت فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1380 با بهره گيريي از كارشناسان خود اقدام به ارائه خدمات تخصصي در زمينه هاي برآورد مصرف گاز طبيعي در صنايع و شهرهاي صنعتي، طراحي خطوط انتقال، شبكه هاي تغذيه و توزيع بازاريابي و متره و برآورد اجرائي پروژه هاي گازرساني شهري، روستايي و دفتري اقدام نمود. لازم به ذكر است كه اين مشاور اولين قرارداد خدمات طراحي خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع گاز شهري و روستايي را در سال 1380 با شركت گاز استان سمنان به عنوان اولين قرارداد رسمي در سطح كشور منعقد نمود.

رتبه های اخذ شده در بخش نفت و گاز

دپارتمان مطالعات و طراحی

• پایه یک تخصص شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
• پایه سه تخصص تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز
• پایه سه تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

نقش آوران توس -

مهم ترین فعالیت های واحد نفت و گاز

دپارتمان مطالعات و طراحی

• بخش مهندسي طراحي:

اين گروه متشكل از كارشناسان مكانيك، شيمي گاز، عمران و پتروشيمي در زمينه طراحي خطوط انتقال نفت و گاز و شبكه هاي تغذيه و توزيع ، طراحي ايستگاه هاي تقويت و تقليل فشار گاز مي باشد كه مي توان اهم فعاليت هاي آنها را در شرح كلي ذيل خلاصه نمود. بررسي نيازها و امكان سنجي هاي مورد نياز طرح، بررسي هاي اقتصادي و تهيه گزارش مطالعات اقتصادي در راستاي تحقق اهداف پروژه، ارائه طرح هاي توجيهي به لحاظ مطالعات زيست محيطي، زمين-شناسي اقليمي، مهندسي و هزينه اجراي كل پروژه را مي توان از فعاليت هاي اساسي اين بخش برشمرد.

• بخش بازاريابي و برآورد مصرف گاز:

ارشناسان اين گروه از تخصص­هاي عمران، رياضيات، آمار و شهرسازي گرد هم آمده تا در زمينه برآورد ميزان مصرف گاز در يك منطقه با ديد 15 یا 25 ساله بررسي­هاي خود را انجام ­دهند. بدين روش كه پس از بررسي­هاي ميداني و دريافت اطلاعات مصرف­ كننده­ هاي ويژه گاز، مصرف كل منطقه را تا شعاع 15 كيلومتري از مركز آن برآورد كرده و در اختيار بخش مهندسي طراحي قرار
می­دهند تا بر اساس گسترش شبكه و ديد 15 یا 25 ساله طراحي شبکه انجام پذيرد.

• بخش متره و برآورد:

اين گروه پس از تكميل طرح تفضيلي پروژه فعاليتش را شروع نمود كه شرح كار آن  برآورد ريالي اجرا و هزينه­هاي تامين كالاي پروژه مي­باشد كه توسطنرم­افزارهاي اختصاصي اين مجموعه با استفاده از فهرست بهاي سازمان مديريت و ضريب­هاي مربوطه اقدام به برآورد ريالي مي­نمايد. در نهايت اقدام به تهيه كتابچه اسناد مناقصه پروژه نموده تا بتوان از طريق آن پيمانكاران اجرائي را مشخص نمود.

• بخش نرم افزار

این بخش با بهره­ گیری توانمندی ­های کارشناسان برنامه­ نویس و انتقال تجارب و ایده­ های مربوط به مهندسی نفت ­و گاز توانسته است گامی موثری در طراحی نرم ­افزار بردارد که می­توان به موارد زیر اشاره نمود.

پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز

طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 خدمات مهندسی طرح و مهندسی خرید پروژه طرح و تهیه مصالح و ساخت پروژه خط انتقال گاز 16 اینچ  طراحی تفضیلی در دست اجرا 1394/12/11 1396/12/11
2 بازنگری مصرف گاز و بازنگری طراحی خط انتقال ، شبکه تغذیه و توزیع گاز منطقه ویژه لامرد  طراحی تفضیلی انجام شده 1395/09/06 1396/03/06
3 نقشه برداری بازاریابی و تهیه نقشه های خط سیر در سطح استان خراسان جنوبی  طراحی پایه انجام شده 1394/10/15 1395/12/24
4 مطالعه مصرف گاز و طراحی خط انتقال ، شبکه توزیع و تغذیه گاز منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی پارسیان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1394/06/22 1395/06/22
5 مسیریابی ، زمین شناسی ، نقشه برداری و .. طراحی تفصیلی خط انتقال گاز 8 یا 10 اینچ نیروگاه سرخس  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/05/04 1395/06/04
6 خدمات طراحی خط لوله انتقال گاز 18 اینچ با فشار طراحی 1150 پوند بر اینچ مربع و خط تغذیه و شبکه توزیع درب بهشت  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/05/20 1394/12/18
7 بازاریابی  نقشه کشی طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع و شهرهای سرباز پیشین و راسک  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/06/01 1394/12/08
8 خدمات مشاوره خط انتقال گاز 16 اینچ  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/05/03 1394/10/03
9 پروژه خط انتقال 24 اینچ پتروشیمی شیراز  طراحی تفضیلی انجام شده 1391/06/07 1394/09/27
10 تهیه خط سیر شهرستان بانه  طراحی پایه انجام شده 1393/10/07 1394/04/07
١1 مطالعه مصرف گاز و طراحی خط انتقال شبکه توزیع و تغذیه گاز لامرددر استان فارس  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/10/10 1394/03/10
12 تهیه خط سیر شهرستان سقز  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/02/27 1393/06/15
13 طراحی پروژ های گازرسانی به روستاهای کرمانشاه  طراحی تفضیلی انجام شده 1392/10/04 1393/04/21
14 پروژه ی مسیر یابی و طراحی خط انتقال 16 اینچ  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1391/07/01 1393/02/01
15 طراحی خطوط انتقال حدود 330 کیلومتر در سطح استان کرمان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/04/22 1392/04/23
16 مطالعات و امکانسنجی به منظور گاز رسانی به روستاهای فاقد گاز استان خراسان شمالی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/10/11 1390/04/08
17 طراحی 53 کیلومتر خط انتقال و تغذیه به منطقه سیمگان شهر دوزه جهرم  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/07/11 1390/01/09
18 عملیات بازاریابی شهرهای ملکشاهی صالح آباد و مهران و تهیه نقشه های خط سیر  طراحی تفضیلی انجام شده 1389/11/16 1389/12/29
19 پروژه مسیر یابی اریابی زیست محیطی نقشه برداری خاکشناس و طراحی و خدمات فنی خطوط انتقال گاز مهران و دره شهر  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1385/06/19 1389/12/21
20 طراحی خطوط تغذیه و توزیع شبکه در روستاهای استان گلستان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/05/06 1389/12/01
21 انجام عملیات مسیر یابی/ارزیابی زیست محیطی/نقشه برداری/ژئوتکنیک/طراحی تفضیلی خط انتقال گاز کارخانه فولاد 800 هزار تنی چهار محال و بختیاری  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/04/31 1389/04/25
22 طراحی شبکه خط تغذیه خط انتقال روستاهای زنجان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1382/12/05 1389/03/29
23 مسیر یابی نقشه برداری خاکشناسی طراحی و خدمات فنی مربوط به 100 کیلومتر خطوط انتقال شهر های لوجلی و صفی آباد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/12/17 1388/09/08
24 طراحی خطوط انتقال و شبکه روستاهای و شهرستان های همدان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/05/01 1388/05/15
25 خدمات مهندسی تهیه نقشه طراحی خط انتقال وایستگاه نیروگاه فردوسی مشهد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/07/10 1386/08/10
26 تامین نیروی کارشناس جهت تهیه نقشه های خط سیر مشترکین نقشه های شبکه گاز رسانی ایزومتریک ایستگاهی  معماری برق و تاسیسات  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1385/03/02 1386/02/03
27 طراحی شبکه گازشهرک صنعتی شهمیرزاد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/08/10 1385/11/03
28 عملیات طراحی خط انتقال و تغذیه محور صنعتی یزد میبد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1384/06/14 1384/08/04
29 طراحی سیستم حفاظت کاتدی شهرهای چادگان ورزوه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/01/31 1384/04/26
30 تهیه نقشه طراحی وبازاریابی وخطوط انتقال اوج وآبگرم  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1382/04/15 1383/07/15
31 عملیات طراحی شبکه و خط تغذیه و حفاظت از زنگ بردآباد شهریار  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1380/04/24 1380/07/08

پروژه های شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز

طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 خدمات مشاوره و امکان سنجی  و طراحی  شبکه و خدمات فنی مربوط به شبکه و خدمات فنی مربوط به شبکه روستاهای استان خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی در دست اجرا 1395/02/07 1396/06/12
2 خدمات پشتیبانی فنی نقشه کشی و طراحی پروژه های  گازرسانی در سطح استان  نظارت کارگاهی در دست اجرا 1395/04/01 1396/04/01
3 امکان سنجی ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، تهیه خط سیر – بازاریابی – طراحی و بازنگری طراحی خطوط تغذیه شبکه های گازرسانی و ایستگاه های تقلیل فشار  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1394/02/20 1395/12/29
4 طراحی مهندسی 2400 کیلومتر خط تغذیه و شبکه در سطح استان فارس  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/08/24 1395/12/29
5 نقشه برداری و طراحی خط گاز پروژه مشهد مال و جهان مال  طراحی پایه انجام شده 1394/11/26 1395/01/26
6 بازاریابی  نقشه کشی طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع و شهرهای سرباز پیشین و راسک  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/06/01 1394/12/08
7 امکان سنجی مسیریابی طراحی و تهیه نقشه های خط سیر مربوط به شهرها و روستاهای خراسان جنوبی  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/03/09 1394/12/03
8 خدمات مشاوره طراحی 500 کیلومتر شبکه توزیع روستائی در سطح استان کرمان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1392/06/09 1394/06/17
9 طراحی ، نقشه برداری و… روستاهای استان پکیج شماره 3 ( 500 کیلومتر )  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/02/15 1394/06/15
10 بازنگری برآورد مصرف و شبکه موجودگاز شهرک صنعتی شکوهیه و طراحی شبکه توزیع گاز اراضی پل  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/02/26 1394/05/26
11 نقشه برداری ، طراحی و بازاریابی روستاهای بخش ماژین شهرستان دره شهر  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/11/04 1393/12/05
12 مطالعه بازاریابی و برآورد مصرف گاز شهرک صنعتی الغذیر  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/08/01 1393/10/30
13 بازنگری شبکه موجود گاز 600 هکتاری و مطالعه و برآورد مصرف گاز و طراحی خط انتقال شبکه توزیع و تغذیه گاز 4600 هکتار  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/03/29 1393/08/29
14 انجام خدمات مشاوره جهت بازاریابی و طراحی پروژه های گازرسانی به روستاهای استان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/05/31 1393/06/31
15 طراحی پروژه های گاز رسانی به روستاهای استان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/05/10 1393/06/31
16 مسیر یابی نقشه برداری بازاریابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 130 کیلومتر شبکه گاز روستاهای استان خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/05/10 1390/11/08
17 بازاریابی مصارف نقشه برداری و نقشه کشی طراحی شبکه توزیع و تغذیه شهر چابهار و کنارک  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/08/19 1390/11/01
18 مسیر یابی نقشه برداری بازاریابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 130 کیلومتر شبکه گاز روستاهای شهرستان شیروان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/07/13 1390/10/25
19 مسیر یابی نقشه برداری  بازار یابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 150 کیلومتر شبکه گاز روستاهای استان خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/07/16 1390/10/25
20 مطالعات امکان سنجی بازایابی اولیه و تفضیلی روستا های شهرستان های کلاله و مراوه تپه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/07/17 1390/09/10
21 مسیر یابی نقشه برداری بازاریابی طراحی مربوط به 100کیلومتر شبکه روستاهای فاز یک بخش رضویه مشهد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/05/29 1390/09/02
22 پروژه مسیر یابی نقشه برداری  بازار یابی طراحی خدمات فنی و تهیه نقشه های خط سیر مربوط به روستا های باقیمانده محور بیرجند -قاین  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/11/23 1390/08/23
23 تهیه اطلاعات توصیفی برآورد مصرف گاز  طراحی پایه انجام شده 1389/12/27 1390/06/22
24 مسیر یابی نقشه برداری بازار یابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 35 کیلومتر شبکه گاز روستای زرد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/02/31 1390/06/09
25 مسیر یابی نقشه برداری بازار یابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 400 کیلومتر شبکه گاز روستاهای استان خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/12/10 1390/05/25
26 مطالعه وطراحی شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی چاپ و نشر قم  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/11/19 1390/02/06
27 طراحی شبکه گاز رسانی به واحد های صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بوشهر  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/12/01 1390/02/01
28 انجام مطالعات بازاریابی و خط سیر نقشه برداری و طراحی شبکه شهری به متراژ تقریبی 500 کیلومتر در کرمان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/11/08 1389/11/08
29 مسیر یابی نقشه برداری برآورد مصرف طراحی شبکه و ایستگاه های تقلیل فشار و خدمات فنی مربوط به 175 کیلومتر شبکه روستا هی استان خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/03/03 1389/10/18
30 طراحی بازاریابی مجدد شهر باسمنج و روستا های اطراف تبریز  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/12/16 1389/08/21
31 مسیر یابی نقشه برداری برآورد مصرف طراحی شبکه و ایتگاه های تقلیل فشار و خدمات فنی مربوط به 175 کیلومتر شبکه روستا های استان خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/02/15 1389/08/15
32 مسیر یابی/ارزیابی زیست محیطی/نقشه برداری/خاکشناسی و طراحی و خدمات فنی ملکشاهی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/03/02 1389/07/02
33 انجام خدمات طراحی پروژ ه های گاز رسانی در 22 روستای استان قم  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/12/25 1389/06/25
34 نقشه برداری،بررسی بازار طراحی شبکه های گاز رسانی روستاها و خط تغذیه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/06/14 1389/06/14
35 بررسی بازار جامع و طراحی مجدد و رفع تکناهای توزیع و تغذیه شهرستان مرند  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/04/10 1389/05/22
36 اجراع عملیات استعلام انجام عملیات بازار یابی مجدد شهرهای استان گلستان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/01/20 1389/04/08
37 اصلاح شبکه توزیع گاز شهرهای گالیکش و بندرترکمن  طراحی تفضیلی انجام شده 1388/08/10 1389/04/08
38 نقشه برداری برآورد مصرف تهیه نقشه خط سیر طراحی روستاهای شهر های تربت حیدریه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/09/01 1389/01/24
39 طراحی شبکه گاز رسانی به واحد های صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/03/06 1388/04/30
40 بررسی جامع مجدد و رفع تنگناهای خطوط تغذیه و توزیع گاز تبریز  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/05/08 1388/04/22
41 نقشه برداری بازاریابی و طراحی روستاهای و شهرستان رشتخوار خواف فرهاد گردو تایباد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/11/14 1387/12/29
42 مطالعه مرحله اول و دوم طراحی شبکه گاز رسانی شهرک های شماره یک و دو بندر عباس و خلیج فارس  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/11/15 1387/12/08
43 مشاوره وطراحی شبکه داخلی گازشهرک البرز  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/09/21 1387/10/21
44 مسیر یابی نقشه برداری،طراحی و بازار یابی مربوط به 83 روستای خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/06/12 1387/10/12
45 مسیر یابی:نقشه برداری :بازار یابی:طراحی و خدمات فنی 52 روستای چناران  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/06/12 1387/10/12
46 طراحی شبکه گاز رسانی به واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی بوشهر 2 و براز جان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/07/21 1387/09/21
47 مطالعات بازاریابی و طراحی و شبکه محور کوهبنان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1385/07/15 1387/08/19
48 بازاریابی  و بر آورد مصرف گاز شهرک صنعتی فردوس  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/07/14 1387/02/02
49 مطالعه و طراحی شبکه توزیع گاز و ایستگاه حفاظت کاتدیک  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/12/28 1387/01/30
50 طراحی شبکه گاز شهرک صنعتی بیرجند  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/07/08 1387/01/28
51 خدمات مشاوره جهت طراحی شبکه گاز رسانی توسعه شهرک صنعتی کاسپین  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1385/12/21 1386/10/01
52 نقشه برداری و بازاریابی روستاهای خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/08/01 1386/09/28
53 انجام مطالعات طراحی شبکه گاز شهرک صنعتی فرادنبه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1386/04/20 1386/05/10
54 بازاریابی و طراحی شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی سمنان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1385/08/10 1385/11/24
55  طراحی شبکه گاز طرح توسعه شهرک صنعتی ایوانکی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1385/08/10 1385/11/03
56 عملیات طراحی شبکه و تغذیه و حفاظت از زنگ و ایستگاه های تقلیل فشار شهر جواد آباد از توابع ورامین  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1381/01/21 1385/07/09
57 اجرای عملیات مسیر یابی طراحی و بازار یابی شبکه و خط انتقال در سطح استان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1384/11/17 1385/05/17
58 طراحی شبکه وخط تغذیه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1381/04/10 1385/05/09
59 نقشه بردای بازار یابی شبکه روستاهای استان گیلان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/08/30 1384/02/25
60 تهیه 750 هکتار نقشه براورد مصرف بهشت رضا جیم آباد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1383/04/27 1383/06/11
61 نقشه برداری بازار یابی و طراحی خطوط تغذیه روستاهای گیلان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/02/29 1382/09/19
62 بررسی بازار و تهیه نقشه های 1:200 و1:1000 و 1:2000 و طراحی شبکه گاز رسانی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1380/04/20 1382/03/05
63 نقشه برداری و طراحی و تهیه دفترجه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1381/07/06 1382/01/06
64 بازاریابی و تهیه نقشه و طراحی شبکه گاز رسانی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1379/07/26 1381/09/05
65 تهیه نقشه های مرکبی مسیر لوله گذاری ساوه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1373/03/16 1373/05/16