آشنایی با واحد مهندسی آب

واحد آب و فاضلاب با بكارگيري كارشناسان و مديران فعال در صنعت آب كشور از سال 87 در مشاور نقش ­آوران طوس ايجاد گرديده است. كارشناسان اين شركت در زمينه طراحي­، نظارت و مديريت پروژه­هاي بزرگ ملي در زمينه منابع آب، آبرساني­ و سدسازي در سطح كشور فعاليت داشته­اند. بطور كلي اين واحد وظيفه مطالعات منابع آب­هاي سطحي و زيرزميني­، برنامه­ريزي اقتصاد آب­، مطالعات توسعه منابع آب و شبكه ­هاي آبياري و زهكشي، طراحي خطوط انتقال آب­، شبكه هاي توزيع آب شهري و روستایي­، شبكه­هاي جمع­آوري فاضلاب و طراحي تصفيه خانه ­هاي آب و فاضلاب و ايستگاه­هاي پمپاژ را بر عهده دارد

رتبه های اخذ شده در بخش مهندسی آب

• پایه سه تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
• پایه سه تخصص تاسیسات آب وفاضلاب
• پایه سه تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

زیر مجموعه های واحد مهندسی آب

• بخش مطالعات منابع آب
• بخش مطالعات آبرساني شبكه توزيع و تصفيه خانه آب
• بخش مطالعات جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب
• بخش مطالعات شبكه هاي آبياري و زهكشي
• بخش مطالعات حریم بستر رودخانه ها

خلاصه اي از فعاليت ها و امكانات

• واحد منابع آب:

انجام خدمات شناسایي منابع آب­هاي سطحي و زير زميني­، تهيه بانك اطلاعاتي و مديريت يكپارچه منابع آب، تغذيه مصنوعي­، آماربرداري منابع آب سطحي و زيرزميني­، عمليات گشت و نظارت و حفاظت از منابع آب زير زميني­، تهيه مدل­هاي آب زيرزميني دشت­ها و همچنين تعادل بخشي منابع آب زيرزميني.

• واحد آبرساني، شبكه توزيع و تصفيه خانه آب:

انجام مطالعات آبي مورد نياز جوامع شهري و روستایي و صنعتي، بررسي و تامين منابع آب مورد نياز طراحي خطوط انتقال آب، طراحي شبكه هاي توزيع آب ، طراحي ايستگاه هاي پمپاژ و همچنين طراحي تصفيه خانه هاي آب و تهيه طرح هاي اصلاح و توسعه شبكه آب.

• واحد جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب:

شامل مطالعات برآورد و سرانه توليد فاضلاب و توزيع جمعيت، طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب، طراحي و تحليل شبكه در حالات مختلف، انتخاب جنس و قطر لوله ها و ابنيه مورد نياز شبكه، تهيه نقشه هاي اجرایي، طراحي تصفيه خانه فاضلاب ، تهيه طرح هاي جمع آوري آب هاي سطحي و زيرزميني.

• واحد شبكه هاي آبياري و زهكشي:

شامل مطالعات و طراحي سازه هاي تنظيمي آب از رودخانه ها ، طراحي خطوط انتقال آب به محل مصرف ، شناسایي اراضي مناسب كشت، برآورد ميزان مصرف، تعيين الگوي کشت، طراحي انواع سيستم هاي آبياري ، طراحي شبكه آبياري و زهكشي ، مطالعات طرح هاي آبياري تحت فشار ، ايستگاه هاي پمپاژ و مخازن ذخيره.