نقشه برداری

آشنایی با واحد نقشه برداری شرکت نقش آوران توس

واحد نقشه برداری شرکت نقش آوران توس در سال 1367 با جمعی از جوانان فارغ التحصیل در رشته نقشه برداری آغاز به کار نمود. این واحد با پیشرفت روز به روز تکنولوژی توان تجهیزاتی و فنی خود را افزایش داده به گونه ای که هم اکنون با داشتن رتبه یک نقشه برداری زمینی و رتبه سه نقشه برداری فتوگرامتری هوایی و رتبه سه نقشه برداری هیدروگرافی از قطب های نقشه برداری منطقه شرق کشور به شمار می آید. این واحد با بهره گیری از دانش کارشناسان خود در زمینه نرم افزار و نقشه برداری توانسته است جایگاهی مناسب برای نرم افزارهای خود در بین خدمات نقشه برداری و نقشه کشی ایجاد کند.

مهم ترین فعالیت های حوزه نقشه برداری

تهیه انواع نقشه به روش نقشه برداری زمینی در مقیاس ها و کاربردهای متفاوت مسیریابی
تهیه مقاطع طولی و عرضی و برآورد حجم عملیات خاکی با نرم افزارهای اختصاصی
تهیه نقشه های رقومی در مقیاس های مختلف به روش فتوگرامتری
تهیه نقشه های هیدروگرافی از دریاچه ها، سدها و آب های ساحلی
تهیه نقشه های ۱:۲۰۰، ۱:۱۰۰۰، ۱:۱۰۰۰۰ و… مورد استفاده در طراحی خطوط انتقال و شبکه گازرسانی

رتبه های اخذ شده در بخش نقشه برداری

• پایه یک تخصص نقشه برداری زمینی
• پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی- فتوگرامتری
• پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی- هیدروگرافی

نقشه برداری
نقشه برداری
نقشه برداری

لیست تجهیزات نقشه برداری شرکت نقش آوران توس

ردیف نام دستگاه تعداد
15 منشور 44
16 GPS دستيGPS GARMEN etrex10-20-30 50
17 میر تراز یابی 17
18 اسکنر لیزری Z+F و متعلقات 1
19 مودم های GPRS 8
20 متر لیزری 6
21 بیسیم 20
22 دوربین عکاسی 28
23 GPS leica 500 جی پی اس 3
24 دوربین شکاری 15
25 مولتی متر قلمی 18
26 خودرویی GPS 22
27 میترل ارت سنج MI2124 2
28 پهپاد 1
ردیف نام دستگاه تعداد
1 دوربین TC705 3
2 دوربین TC805 1
3 دوربین  TS 06 PLUS لیزری500R 3
4 دوربین TS06 4
5 دوربین TC605 1
6 دوربين ديجيتال SOKKIA SET 4220 1
7 دوربین ترازياب ديجيتال SDL 30 1
8 دوربين نيو 7
9 GPS تک فرکانسه Trimbel 2
10  GPS دو فرکانسه Leica-vivags15 4
11 عمق یاب (اکساندر) odom 1
12 سه پایه 27
13 سه پایه ژالون گیر 7
14 ژالن 50

لیست پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده و یا در دست اجرای حوزه نقشه برداری توسط شرکت نقش آوران توس
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
۱ خدمات مشاوره و امکان سنجی  و طراحی  شبکه و خدمات فنی مربوط به شبکه و خدمات فنی مربوط به شبکه روستاهای استان خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی در دست اجرا 1395/02/07 1396/06/12
۲ امکان سنجی ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، تهیه خط سیر – بازاریابی – طراحی و بازنگری طراحی خطوط تغذیه شبکه های گازرسانی و ایستگاه های تقلیل فشار  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1394/02/20 1395/12/29
۳ نقشه برداری بازاریابی و تهیه نقشه های خط سیر در سطح استان خراسان جنوبی  طراحی پایه انجام شده 1394/10/15 1395/12/24
۴ مطالعات و بررسی وضعیت کاداستر شهر فریمان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1395/08/15 1395/09/20
۵ هیدروگرافی و نقشه برداری مخزن سد بوستان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1395/01/31 1395/05/31
۶ نقشه برداری تعیین حریم و بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی واقع در استان خراسان جنوبی فاز2  طراحی تفضیلی در دست اجرا 1394/12/24 1395/04/24
۷ نقشه برداری فاز دوم تهیه و بهنگام رسانی نقشه های بلوکی شهری استان  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/08/18 1395/02/18
۸ نقشه برداری و طراحی خط گاز پروژه مشهد مال و جهان مال  طراحی پایه انجام شده 1394/11/26 1395/01/26
۹ بازاریابی  نقشه کشی طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع و شهرهای سرباز پیشین و راسک  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/06/01 1394/12/08
۱۰ امکان سنجی مسیریابی طراحی و تهیه نقشه های خط سیر مربوط به شهرها و روستاهای خراسان جنوبی  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/03/09 1394/12/03
۱۱ خدمات مشاوره طراحی 500 کیلومتر شبکه توزیع روستائی در سطح استان کرمان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1392/06/09 1394/06/17
۱۲ طراحی ، نقشه برداری و… روستاهای استان پکیج شماره 3 ( 500 کیلومتر )  طراحی تفضیلی انجام شده 1394/02/15 1394/06/15
۱۳ تهیه نقشه های توپوگرافی و پروفیل طولی از پروژه های تامین اب درمحدوده شهرستانهای استان گلستان  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/06/09 1394/06/09
۱۴ نقشه برداری و تهیه بیلت در مقیاس 1:200 و 1:1000 در سطح استان کرمانشاه  طراحی پایه انجام شده 1393/05/29 1394/05/29
۱۵ نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال اب با لوله و کانال های آبیاری شهرستانهای گرمه – جاجرم – اسفراین  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/09/01 1394/04/01
۱۶ نقشه برداری مسیرهای لوله گذاری خطوط گاز در سطح شهر ما و روستاهای کل استان کردستان  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/09/09 1394/03/06
۱۷ نقشه برداری ، طراحی و بازاریابی روستاهای بخش ماژین شهرستان دره شهر  طراحی تفضیلی انجام شده 1393/11/04 1393/12/05
۱۸ نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی اراضی سنتی استان  طراحی تفضیلی, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1393/03/17 1393/07/17
۱۹ تهیه نقشه خام 1:200 و 1:1000 در سطح استان خراسان رضوی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1390/06/01 1391/06/01
۲۰ رقومی سازی نقشه های امور خطوط لوله (BG) و پشتیبانی سیستم های GIS وAVL مناطق گاز رسانی تهران  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/09/08 1391/01/15
۲۱ مسیر یابی نقشه برداری بازاریابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 130 کیلومتر شبکه گاز روستاهای استان خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/05/10 1390/11/08
۲۲ بازاریابی مصارف نقشه برداری و نقشه کشی طراحی شبکه توزیع و تغذیه شهر چابهار و کنارک  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/08/19 1390/11/01
۲۳ مسیر یابی نقشه برداری بازاریابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 130 کیلومتر شبکه گاز روستاهای شهرستان شیروان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/07/13 1390/10/25
۲۴ مسیر یابی نقشه برداری  بازار یابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 150 کیلومتر شبکه گاز روستاهای استان خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/07/16 1390/10/25
۲۵ نقشه برداری روستاهای مجتمع سورک و روستاهای شرق جاسک  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/09/01 1390/09/15
۲۶ پروژه مسیر یابی نقشه برداری  بازار یابی طراحی خدمات فنی و تهیه نقشه های خط سیر مربوط به روستا های باقیمانده محور بیرجند -قاین  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/11/23 1390/08/23
۲۷ مسیر یابی نقشه برداری بازار یابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 35 کیلومتر شبکه گاز روستای زرد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1390/02/31 1390/06/09
۲۸ مسیر یابی نقشه برداری بازار یابی طراحی و خدمات فنی مربوط به 400 کیلومتر شبکه گاز روستاهای استان خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1388/12/10 1390/05/25
۲۹ نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی اراضی تولید احیاء تایباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1390/04/05 1390/04/25
۳۰ اصلاح وبهنگام سازی ویکسان سازی نقشه های اماری هشت شهر استان آذربایجان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1390/02/25 1390/04/15
۳۱ خدمات نقشه برداری تکمیلی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بیدواز اسفراین  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/10/18 1390/01/17
۳۲ نقشه برداری آبادی بلوکهای استان خراسان شمالی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/10/02 1389/12/29
۳۳ نقشه برداری و طراحی کانال های آبیاری عمومی کشاورزی خراسان شمالی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/06/18 1389/12/10
۳۴ اجرای عملیات اصلاح و بهنگام سازی و یکسان سازی نقشه های آماری 15 شهر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/05/01 1389/12/01
۳۵ نقشه برداری کاداستر شهری به مقیاس 1/500 شهرهای خوسف و مود بیرجند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/07/27 1389/11/26
۳۶ نقشه برداری قسمتهایی ازشهر رشت  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/03/26 1389/11/04
۳۷ نقشه برداری زمینی شهررشت  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/12/09 1389/11/04
۳۸ نقشه برداری وبهنگام سازی شهرها بجنورد شیروان اسفراین  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/09/01 1389/11/01
۳۹ تهیه نقشه و پلاک گذاری شهر های سبزه وار و درگز  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/07/26 1389/10/30
۴۰ مسیر یابی نقشه برداری برآورد مصرف طراحی شبکه و ایستگاه های تقلیل فشار و خدمات فنی مربوط به 175 کیلومتر شبکه روستا هی استان خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/03/03 1389/10/18
۴۱ عملیات نقشه برداری 1:200 و 1:1000 نواحی صنعتی و شهر ها و روستاها  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/03/13 1389/09/13
۴۲ مسیر یابی نقشه برداری برآورد مصرف طراحی شبکه و ایتگاه های تقلیل فشار و خدمات فنی مربوط به 175 کیلومتر شبکه روستا های استان خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/02/15 1389/08/15
۴۳ خدمات مهندسی نقشه برداری توپو گرافی کاداستر شبکه 3و 4 سد ارداک  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/10/15 1389/07/15
۴۴ مسیر یابی/ارزیابی زیست محیطی/نقشه برداری/خاکشناسی و طراحی و خدمات فنی ملکشاهی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1389/03/02 1389/07/02
۴۵ نقشه برداری و توپوگرافی 1:500منطقه باغ شهر بجنورد(اراضی حمزانلو)  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1389/03/20 1389/06/28
۴۶ نقشه برداری،بررسی بازار طراحی شبکه های گاز رسانی روستاها و خط تغذیه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/06/14 1389/06/14
۴۷ نقشه برداری طرح آبرسانی به روستای بستک  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/11/13 1389/06/01
۴۸ تهیه 300 هزار متر نقشه خام 1200 روستاهای شهرستان گناباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/06/17 1389/05/17
۴۹ نقشه برداری مجتمع دشت براشت شهرستان بستک  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/10/03 1389/05/01
۵۰ نقشه برداری حریم و بستر رودخانه تبارک و سرشاخه های آن  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/10/08 1389/04/08
۵۱ نقشه برداری شهر های اسان خراسان شمالی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/09/01 1389/03/01
۵۲ نقشه برداری سطح شهر و روستا های تابعه تهران  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/03/09 1389/02/28
۵۳ نقشه برداری و بهنگام رسانی شهر های استان خراسان شمالی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/09/20 1389/02/20
۵۴ تهیه نقشه و پلاک گذاری از شهر ستا نهای درگز و نقاب  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/12/25 1389/01/31
۵۵ خدمات مشاوره کاداستر شهری به مقیاس 1:500  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/12/27 1389/01/31
۵۶ رقومی کردن نقشه ها  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/05/03 1388/09/03
۵۷ نقشه برداری رودخانه هریرود  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/10/17 1388/08/25
۵۸ انجام خدمات نقشه برداری تهیه نقشه های مسطح و تو پو گرافی و پیاده کردن قطعات  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/02/26 1388/06/24
۵۹ نقشه برداری سد و شبکه آبیاری و زهکشی سومبار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/02/12 1388/06/08
۶۰ خدمات نقشه برداری تربت حیدریه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/04/11 1388/04/30
۶۱ فتو گرامتری مستند سازی و نقشه برداری بنای تاریخی کاخ دادگستری  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/12/20 1388/04/20
۶۲ ادامه نقشه برداری قلمرو دیوار گرگان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1388/02/20 1388/04/08
۶۳ کاداستر شهری به مقیاس 1:500  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/12/24 1388/03/31
۶۴ نقشه برداری  تو پو گرافی سد گلار صالح آباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/11/21 1388/03/13
۶۵ خدمات مسیر یابی و نقشه برداری میدان نفتی جفیر و خطوط لوله مرتبط  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/12/29 1388/02/27
۶۶ نقشه برداری 50 کیلو متر و 100 کیلو متر کروکی اداره راه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/02/10 1388/02/10
۶۷ نقشه برداری کاداستر شهری قسمت هایی از شهر بیر جند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/12/20 1388/01/31
۶۸ نقشه برداری بروز رسانی شهر کاشمر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/12/28 1388/01/27
۶۹ نقشه برداری به روز رسانی شهر سبزوار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/12/14 1388/01/25
۷۰ خدمات طراحی آنالیز و تحلیل شبکه کنترل پایداری سد سنگرد سبزوار  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/12/12 1388/01/12
۷۱ رقومی سازی نقشه های ازبیلت خطوط لوله  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/10/10 1388/01/10
۷۲ نقشه برداری طرح ابرسانی به شهر بزمان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/10/03 1387/12/30
۷۳ نقشه برداری بازاریابی و طراحی روستاهای و شهرستان رشتخوار خواف فرهاد گردو تایباد  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1387/11/14 1387/12/29
۷۴ تهیه نقشه کاداستر شهری  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/08/06 1387/12/29
۷۵ نقشه برداری کاداستر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/10/26 1387/11/26
۷۶ نقشه برداری از اراضی طرح سیستمهای آبیاری تحت فشار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/10/27 1387/11/20
۷۷ نقشه برداری ارضی ساحلی شمالی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/10/16 1387/11/15
۷۸ نقشه برداری بندهای انحرافی و دهانه آبگیر پنجگانه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/10/24 1387/10/20
۷۹ مسیر یابی نقشه برداری،طراحی و بازار یابی مربوط به 83 روستای خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/06/12 1387/10/12
۸۰ مسیر یابی:نقشه برداری :بازار یابی:طراحی و خدمات فنی 52 روستای چناران  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/06/12 1387/10/12
۸۱ نقشه برداری اردوگاه چناران  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/07/08 1387/10/08
۸۲ ارائه خدمات مهندسی توپو گرافی نقشه برداری انجام مقاومتهای مکانیکی و الکتریکی پست کیبر کوه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/02/16 1387/09/10
۸۳ نقشه برداری محوطه بیرونی غار مغان مشهد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/04/01 1387/04/31
۸۴ تهیه نقشه کاداستر شهری به مقیاس 1:500 از بافت مرکزی و قدیمی شهرستان بیرجند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1387/01/20 1387/04/17
۸۵ مطالعات توپوگرافیکی خط لوله صادارات در محدوده میدان آزادگان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/07/03 1387/04/10
۸۶ تهیه نقشه توپوگرافی کنار گذر قوچان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/12/25 1387/02/25
۸۷ نقشه برداری ومطالعات مسیر ریلی تهران فرودگاه امام خمینی شهرجدید پرند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/06/19 1387/01/25
۸۸ نقشه برداری مجتمع دشت با خزر ارزنه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/04/13 1386/12/22
۸۹ نقشه برداری بنای تاریخی هتل ایران و انجام خدمات مستند سازی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/09/17 1386/11/30
۹۰ نقشه برداری توپو گرافی دهانه آبگیر و خط انتقال سعادت آباد رشتخوار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/06/03 1386/10/26
۹۱ نقشه برداری حدوده چهل هکتار از اراضی کارخانه سیمان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/06/22 1386/10/01
۹۲ نقشه برداری قسمتی از سایت کارخانه سیمان غرب  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/02/22 1386/10/01
۹۳ نقشه برداری و بازاریابی روستاهای خراسان رضوی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/08/01 1386/09/28
۹۴ نقشه برداری تکمیل خط انتقال آبرسانی به شهر شیروان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/12/01 1386/06/17
۹۵ نقشه برداری 800هکتار اراضی استان گلستان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/09/18 1386/04/31
۹۶ نقشه برداری روستاهای قوچان و مشهد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/03/22 1386/04/27
۹۷ نقشه برداری توپوگرافی جهاد کشاورزی خراسان رضوی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/09/13 1386/04/11
۹۸ نقشه برداری کنار گذر شهر فاروج و شیروان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/12/13 1386/03/13
۹۹ نقشه برداری از چهار راه آزاد شهر و سوله ترمینال مسافربری  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1386/01/23 1386/02/30
۱۰۰ نقشه برداری روستاهای سیو خسو مرادخان باقرخان3  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/09/15 1386/02/15
۱۰۱ نقشه برداری خط انتقال تصفیه خانه و مخازن آبرسانی به اسفراین  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/01/28 1386/02/15
۱۰۲ نقشه کشی حدود 1400شیت نقشه های گاز رسانی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/03/02 1386/02/03
۱۰۳ نقشه برداری شهر کاریز و سعد آباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/08/26 1385/12/29
۱۰۴ نقشه برداری از معابر و خیابانها و تهیه نقشه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/09/08 1385/11/08
۱۰۵ نقشه برداری جهت نقشه های بستر GIS شهر های ورامین، قرچک و پیشوا  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/02/02 1385/11/02
۱۰۶ نقشه برداری شهر جنگل  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/07/20 1385/09/20
۱۰۷ نقشه برداری خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای اردبیل  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/07/10 1385/09/10
۱۰۸ نقشه برداری از ناحیه 3 رودسر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/03/08 1385/08/27
۱۰۹ نقشه برداری پلان تو پر گرافی اردبیل  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/01/21 1385/07/18
۱۱۰ نقشه برداری شهرک صنعتی زرندیه(خرقان)  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/10/12 1385/07/15
۱۱۱ 200هزار متر نقشه خام 200/1 فاز سوم شهر بیرجند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/01/10 1385/06/06
۱۱۲ نقشه برداری شهر چکنه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/08/29 1385/05/29
۱۱۳ تهیه نقشه بیلت با مقیاس 1:200 در سطح استان مرکزی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/10/01 1385/05/25
۱۱۴ خدمات نقشه برداری و تهیه به مقیاس 1:200 از معابر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/04/15 1385/05/08
۱۱۵ نقشه برداری 20 متری حاشیه کال امیر آباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/11/25 1385/04/10
۱۱۶ نقشه برداری 1:500 روستاهای باغشجرد-راوخ و زنفت  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/02/16 1385/03/31
۱۱۷ تراز یابی درجه 3  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1385/02/01 1385/03/15
۱۱۸ نقشه برداری روستاهای استان خراسان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/12/23 1385/02/18
۱۱۹ تهیه 220 هزار متر نقشه خام شهرهای قائن و بجستان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/06/15 1385/02/01
۱۲۰ نقشه برداری روستاهای قایق درصوفیان طراقی کرد نیستانه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/11/05 1384/12/15
۱۲۱ تهیه 220هزار نقشه خام 1:200 شهر بیرجند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1384/04/15 1384/11/22
۱۲۲ نقشه برداری توپو گرافی رودخانه های خرو بزرگ و کوچک  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/04/13 1384/11/10
۱۲۳ نقشه برداری خط انتقال مجتمع بزد کمرچه ها تربت جام  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/04/24 1384/10/15
۱۲۴ نقشه برداری ترازیابی شبکه چاههای پیزو متری استان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/05/28 1384/09/28
۱۲۵ نقشه برداری و خط سیر مشترکین شهرهای استان تهران  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/11/12 1384/07/04
۱۲۶ نقشه برداری شبکه توزیع آب بخشی از روستاهای شهرستان رودسر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/07/21 1384/05/18
۱۲۷ نقشه برداری کاداستر سد بیدواز اسفراین  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/06/25 1384/05/11
۱۲۸ نقشه برداری اراضی شعیبیه شهرستان شوشتر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/09/02 1384/04/31
۱۲۹ نقشه برداری کاداستر و تو پو گرافی شرکت تعاونی تولید روستائی بعثت استان خراسان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/12/03 1384/04/07
۱۳۰ نقشه بردای بازار یابی شبکه روستاهای استان گیلان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/08/30 1384/02/25
۱۳۱ نقشه برداری کاداستر مسیر آب یاری سد تبارک آباد بارزو بید واز  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/08/05 1383/12/22
۱۳۲ مطالعات نقشه برداری طرح آبرسانی بجستان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/11/05 1383/11/25
۱۳۳ تهیه نقشه های (GTS)نظرآباد هشتگرد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/10/28 1383/11/17
۱۳۴ نقشه برداری توپوگرافی سد سیاهو بیرجند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/03/17 1383/10/28
۱۳۵ تهیه نقشه های پلان پروفیل جمع آوری پساب در شرق مشهد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/08/05 1383/10/05
۱۳۶ نقشه برداری و رقومی سازی بخشی از شهر اهواز  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/03/09 1383/09/04
۱۳۷ نقشه برداری خط انتقال و شبکه توزیع مجتمع بیزه شهرستان سبزه وار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/04/23 1383/08/20
۱۳۸ نقشه برداری توپوگرافی از اراضی شرکت پتروشیمی خارک  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1383/04/30 1383/08/01
۱۳۹ خدمات نقشه برداری معدن و نیروگاه زغال سوز طبس  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/07/16 1383/07/30
۱۴۰ نقشه برداری چهچه قلیچ اباد طرقطی قلعه نو  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/12/18 1383/07/05
۱۴۱ نقشه برداری امیراباد تقی اباد نفته و خلج کلات نادر  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/12/18 1383/06/28
۱۴۲ نقشه برداری گاز رسانی بندر امام  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/08/29 1383/06/24
۱۴۳ نقشه برداری اراضی دیمه رامهرمز  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/12/11 1383/04/25
۱۴۴  نقشه برداری روستاهای استان همدان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/02/10 1383/04/09
۱۴۵ نقشه برداری خط انتقال آب تعدادی از روستاها  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/07/27 1383/04/01
۱۴۶ نقشه برداری زاوین کلات  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/04/12 1383/03/31
۱۴۷ نقشه برداری مسیل زاوین  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/10/28 1383/03/31
۱۴۸ نقشه برداری بندر شورکال درگز کلیدرنیشابور  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/12/17 1383/02/15
۱۴۹ نقشه برداری آستارا  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/12/05 1383/02/05
۱۵۰ نقشه برداری خط انتقال روستای برق نیشابور  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/06/13 1383/02/03
۱۵۱ تهیه 150 کیلومتر بیلت در سطح استان مرکزی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/10/06 1383/01/16
۱۵۲ تهیه نقشه های 200/1 طولی و عرضی مسیر خط انتقال گاز ابر بیار جمند  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/09/17 1382/11/28
۱۵۳ نقشه برداری روستاهای شهرستان رودان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/10/01 1382/11/20
۱۵۴ نقشه برداری روستاهای گیلان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/08/05 1382/11/05
۱۵۵ نقشه برداری حد فاصل سه راهی دشت تا تونل جنگل گلستان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/08/06 1382/10/30
۱۵۶ نقشه برداری طرح فاضلاب شهرستان فومن  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/02/04 1382/10/26
۱۵۷ نقشه برداری کوره های سبزوار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/08/30 1382/10/25
۱۵۸ نقشه برداری بازار یابی و طراحی خطوط تغذیه روستاهای گیلان  طراحی تفضیلی, طراحی پایه, مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/02/29 1382/09/19
۱۵۹ نقشه برداری خط انتقال اب شهرستان لنگرود  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/06/06 1382/09/06
۱۶۰ نقشه برداری تصفیه خانه انتقال فاضلاب آستانه اشرفیه  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/06/30 1382/09/01
۱۶۱ نقشه برداری روستا های فریمان،خواف و بجنورد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/10/04 1382/08/30
۱۶۲ نقشه برداری خام 200/1 نیشابور  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/06/01 1382/08/05
۱۶۳ نقشه برداری تقلیل فشار فردوسیه و شهرستان شهریار  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/09/07 1382/08/03
۱۶۴ نقشه برداری سطح شهر های استان تهران  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/08/30 1382/07/12
۱۶۵ تهیه پلان مسطحه نقاط مختلف استان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/02/07 1382/07/07
۱۶۶ پلان مسطحه شهرهای اهواز-دزفول-ماهشهر-بهبهان-شادکان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1382/01/27 1382/05/30
۱۶۷ انتقال آب پساب شرق مشهد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/07/16 1382/04/30
۱۶۸ نقشه برداری 200/1 فیض آباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/11/25 1382/04/03
۱۶۹ نقشه برداری و طراحی و تهیه دفترجه  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1381/07/06 1382/01/06
۱۷۰ نقشه برداری کارخانجات ایران خودرو  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/10/18 1381/12/21
۱۷۱ نقشه برداری رباط کریم  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1380/03/08 1381/12/05
۱۷۲ تهیه نقشه 1:1000 پلان و پروفیل مسیر خط انتقال تایباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/08/11 1381/11/21
۱۷۳ تهیه نقشه 1:1000 فیض آباد  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/08/24 1381/11/01
۱۷۴ بازاریابی و تهیه نقشه و طراحی شبکه گاز رسانی  طراحی تفضیلی, طراحی پایه انجام شده 1379/07/26 1381/09/05
۱۷۵ تهیه نقشه های خط سیر و به روز رسانی نقشه های ازبیلت سمنان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1380/07/25 1381/08/13
۱۷۶ نقشه برداری توپوگرافی شبکه آبیاری سد سده خواف  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1380/12/06 1381/05/13
۱۷۷ نقشه برداری شهرک علی آباد منجیل  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1381/04/16 1381/05/10
۱۷۸ نقشه برداری مسیر انحرافی رودخانه عارفی  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1380/09/14 1381/04/01
۱۷۹ تهیه نقشه توپوگرافی در محل معادن سنگ آهن سنگان  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1380/05/01 1380/06/12
۱۸۰ پروژه انجام عملیات کامپیوتری کردن نقشه های 1:200 و1:2000 شهرستان قم  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1377/10/20 1378/01/30
۱۸۱ نقشه برداری و تهیه نقشه از معابر به مقیاس 1:200 و ثبت کلیه عوارض روی آن در شهرستان بافت  مقدماتی و خدمات جنبی انجام شده 1377/05/25 1377/09/30