آشنایی با واحد راهسازی

مقدمه

راه به مثابه شريان حياتي اعم از روستا، شهر،استان و كشور است كه درتوسعه يك منطقه درتمامي زمينه هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي عامل مهم و تعيين كننده اي به حساب مي آيد.احداث راه خود به تنهايي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده وبا توجه به سرمايه گذاري بالايي كه دراين خصوص انجام مي گيرد. كيفيت كارها و رعايت استانداردها نقش بسزايي دربهره وري بيشتر ازآن دارد كه در اين راستا در فرايند اجراي يك پروژه عمراني پنج عامل نيروي انساني, روشهاي اجرايي,مصا لح, ماشين آلات و اعتبارات نقش تعيين كننده دارند از طرف ديگر كيفيت كارها, رعايت زمانبندي و اقتصادي بودن پروژه اصولي است كه بايستي مراعات شوند بنابراين در انجام هر پروژه عمراني ضروري است كه عوامل و اصول فوق الذكر بنحو مطلوب با يكديگر تلفيق و بطور مناسب براي اجراي عمليات برنامه ريزي شده نظارت تا بهترين نتيجه در كوتاه ترين زمان وبا صرف كمترين هزينه حاصل گردد حال با عنايت به اهميت امور فني و تخصصي در جهت ارتقاء كيفي پروژهاي عمراني این مشاور با بهره گیری از متخصصین مجرب در زمینه های مطالعات، مسیریابی،نظارت، طراحی و برآورد انجام عملیات اجرایی انواع راه ها و تاسیسات وابسته به آنها فعالیت می نماید. لازم به ذکر است این گروه عملیات تخصصی خود را با پیشرفته ترین تجهیزات روز و در بالاترین سطح ممکن انجام داده و آماده ارائه خدمات مهندسی و توانمندی های لازم در این خصوص می باشد.

گروه راهسازی شرکت مهندسان مشاور نقش آوران توس با بهره گیری از متخصصین مجرب در زمینه های مسیریابی، طراحی و برآورد انجام عملیات اجرایی انواع راه ها و تاسیسات وابسته به آنها فعالیت می-نماید. لازم به ذکر است این گروه عملیات تخصصی خود را با پیشرفته ترین تجهیزات روز و نرم افزارهای مرتبط همچون Land، CSDP و SDR map در بالاترین سطح ممکن انجام داده و آماده ارائه خدمات مهندسی و توانمندی های لازم در این خصوص می باشد.

پایه سه تخصص راه سازی

دارای پایه سه تخصص راه سازی از سازمان برنامه و بودجه کشور

انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي راه ها ي روستایی، فرعی و اصلی آزاد راه ها، پلها و تونل ها، ابنیه فنی مربوط و بهسازي آنها و انجام خدمات فنی و مشاورهاي در زمینه راهداري و نگهداري ماشین آلات. مطالعه نقاط حادثه خیز، ترافیکی و بهسازي راهها. انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع هاي شهري و غیرشهري.

خاکبرداری

محور خطاب

ترانشه برداری

محور شهرک زیارت-قلعه زو

خلاصه ای از فعالیت ها

• مطالعات مسير

با توجه به كارهاي انجام شده در امور خط انتقال گاز و مسيريابي جهت امور فوق و احداث راه هاي دسترسي و بهره برداري از خط لوله نفت و گاز اين واحد بصورت مشترك و همكار با واحد مطالعات مسير راه انجام وظيفه مي نمايند.

• طراحي و برآورد

بخش طراحي و برآورد كار طراحي ، خط پروژه ، پلان و مقاطع طولي و عرضي و انجام پروژه ها را بر عهده دارد. نرم افزارهای مورد استفاده در این واحد CSDP و Auto CAD Land و… می باشد.

• نظارت

اين بخش با دارا بودن كارشناسان زبده در امور نظارت عاليه و كارگاهي و تسلط پرسنل مربوطه بر امور فني پروژه ، قرارداد و فهرست بهاء در ارتباط با پروژه هاي راهسازي در حال انجام خدمت رسانی می باشد.

لیست پروژه های راه سازی

لیست پروژه های انجام شده توسط نقش آوران توس در زمینه راهسازی
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 نظارت بر پروژه هاي
روستايي شهرستان شيروان و فاروج
نظارت کارگاهي گذشته 1393/07/27 1394/10/01
2 مطالعات مرحله اول و دوم
راه اصلي و نقشه برداري هوايي 60 کيلومتر در پهناي 400 متر
طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1395/06/28 1395/12/28
3 نظارت کارگاهي پروژه هاي
شهرک ها نواحي صنعتي استان فارس
نظارت کارگاهي گذشته 1395/04/28 1396/04/28
4 نظارت کارگاهي شهرکها و
نواحي صنعتي استان فارس
نظارت کارگاهي در دست اجرا 1396/05/04 1397/04/31
5 طراحي و تهيه نقشه هاي
اجرائي و براورد راه دسترسي به سايت تاريخي فوشنجان نيشابور
طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1397/09/15 1397/10/20
6 طراحي و مطالعه بخشي ازگردنه سنگ سبز واقع در محور گناباد- فردوس طراحي تفضيلي, طراحي پايه در دست اجرا 1397/11/25 1398/01/25
7 مطالعه بهسازي محور خوشادول به امام زاد سيد ناصر الدين به طول تقريبي 20 کيلومتر طراحي تفضيلي در دست اجرا 1397/12/07 1398/02/07
8 نظارت کارگاهی بر قرارداد بهسازی و روکش آسفالت محور سبزوار- ششتمد نظارت کارگاهی در دست اجرا 1398/01/21 1399/01/21
9 نظارت کارگاهی بر اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ راه های اصلی و شریانی نظارت کارگاهی در دست اجرا 1398/03/28 1399/09/29