آموزشگاه نقش آوران توس

مقدمه

شرکت مهندسان مشاور نقش آوران توس با دارا بودن سوابق عالی در زمینه های عملی تصمیم بر آن گرفت تا از این تجربیات بهره گرفته و این تجربیات را به سایر افراد انتقال دهد.آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مهندسین مشاور نقش آوران توس در تاریخ 1389/04/17 بر اساس مجوز شماره 11/2079 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاسیس گردید و در دو رشته تاسیسات و عمران شروع به فعالیت نمود. با توجه به سیاست های دولت محترم در خصوص واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، این آموزشگاه با هدف ارتقاء سطح دانش با انتقال تجربیات و دانش فنی موجود به متخصصان کشورمان، تاسیس شده و امیدواریم در این مهم موفق باشیم. این آموزشگاه در حال حاضر دارای دو قرارداد آموزشی با شرک های مهندسین مشاور در پروژه های گازرسانی برای آموزش مهندسین ناظر به میزان 22000 نفر ساعت و یك تفاهم نامه با شرکت گاز استان خراسان رضوی بوده جهت آموزش پرسنل امدادگر به میزان 11000 نفر ساعت و برای پرسنل نگهداری و تعمیرات به مقدار 5000 نفر ساعت و برای HSE به میزان 1000 نفر ساعت میباشد .

برای اطلاع از زمان برگزاری دوره ها و ثبت نام در آموزشگاه نقش آوران توس از طریق راه های ارتباطی زیر، تماس حاصل فرمائید:

  • تلفن 38418677-051
  • تلگرام 3950-667-902-98+
  • پست الکترونیک office@natce.com
  • مشهد-خیابان سناباد- بین سناباد 47 و 49- پلاک 409
  • برای ثبت نام اینترنتی اینجا را کلیک کنید

لیست دوره های آموزشی

آموزشگاه نقش آوران توس
ردیف  نام دوره آموزشی
36 دوره عمومی کارهای ساختمان
37 دوره کمك های اولیه مقدماتی
38 دوره مدیریت واکنش اضطراری
39 رادیوگرافی صنعتی
40 زیر سازی و روسازی جاده
41 شناخت لوله و اتصاالت
42 طراحی ایستگاههای تقلی عشار
43 طراحی کاتدی حفاظت ایستگاههای Station(C.P.S) Cathodic Protection
44 طراحی شبکه تغذیه، توزیع گاز
45 فرایند جوشکاری
46 کنتور خوانی گاز
47 کنتورهای توربینی
48 کنترل کیفیت نقاط جوشکاری شده
49 گازرسانی به صنایع
50 گازرسانی سطح 1- گازرسانی به واحدهای مسکونی
51 گازرسانی سطح 2- گازرسانی به واحدهای صنعتی
52 مدیریت و کنترل پروژه
53 مقررات مشترکین
54 مهار حوادث
55 نشت یابی
56 نصب و راه اندازی وسایل گاز سوز خانگی
57 نظارت اجرای طرح گاز رسانی
58 نظارت بر نصب تجهیزات ایستگاه های تقلیل فشار
59 نظارت براجرای عملیات عایق کاری و نصب و راه اندازی سیستمهای حفاظت از زنگ
60 نظارت بر آزمایش های مقاوم و نشتی خطوط لوله و شبکه
61 نظارت بر تجهیز کارگاه
62 نظارت بر رعایت نمودن الزامات بهداشتی ، ایمنی و محیط زیست درپروژه ه ها
63 نظارت بر مسیریابی، پیاده کردن خطوط و برداشت اطاعات پروژه
64 نظارت و کنترل اسناد مطابق با مقررات پیمان
65 نظارت و کنترل بر اجرای عملیات لوله گذاری
66 نظارت و کنترل بر عملیات تزریق گاز در شبکه و خطوط لوله
67 نقشه خوانی، متره و برآورد
68 نقشه کشی تاسیسات
69 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان
70 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
ردیف  نام دوره آموزشی
۱ Civil 3D
2 Solid Works
3 استانداردهای پوششهای خطوط لوله
4 امداد گر شهری و روستائی
5 اورهال رگلاتور ایستگاه تقلیل فشار گاز
6 ایمنی تخصصی برق
7 ایمنی و آتش نشانی
8 آشنائی با استاندارهای دارای کاربرد در گاز
9 آشنائی با اندازه گیری گاز
10 آشنائی با جوش ساختمان
11 آشنائی با شیرها
12 آشنائی با لوله های فولادی و پلی اتیلن مورد استفاده در گاز
13 آشنائی با مبانی گود برداری و سازه های نگهبان
14 آشنائی با مکانیزم کنتور و رگلاتور خانگی
15 آشنائی با اصول عایقکاری و شناخت تجهیزات آن
16 بازدید از خطوط شبکه گازرسانی
17 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز شهری
18 پرمیت اجرای کار گرم
19 تحویل و تحول پروژه های گاز
20 تعمیر و نگهداری ایستگاه های تقلیل فشار
21 تعویض کنتور و رگلاتور خانگی
22 تفسیر فیلم های رادیو گرافی جوش لوله گاز
23 تکنسین تعمیرات ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری
24 تکنسین تعمیرات شبکه و انشعابات گاز
25 تکنسین تعمیرات وسایل گازرسانی
26 تکنسین توزیع گاز
27 تنظیم اسناد تسویه حساب
28 جوشکاری لوله های گاز
29 حفاظت کاتدی مقدماتی
30 حفاظت کاتدی پیشرفته
31 دوربین توتال استیشن
32 دوره الزامات HSE پیمانکاران
33 دوره ایمنی گاز طبیعی در شبکه های گازرسانی و ایستگاههای تقلیل فشار
34 دوره ایمنی و آتش نشانی عمومی
35 دوره آشنائی با شاخص های ارزیابی عملکرد در HSE

لیست دوره های برگزار شده

آموزشگاه نقش آوران توس
نام دوره نام درس شماره کد وزارتی نفت  یا شماره استاندارد فنی و حرفه ای نام کارفرما نفر ساعت
امدادگر گاز (شهری و روستائی) نشت یابی بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) بازدید از خطوط شبکه گازرسانی بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) ایمنی و آتش نشانی بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) مقررات مشترکین بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) تعویض کنتور و رگلاتور خانگی بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) مهار حوادث بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) تعمیر و نگهداری ایستگاه ها بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 6480
امدادگر گاز (شهری و روستائی) آشنائی با مکانیزم کنتور و رگلاتور خانگی بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) ارتباط مرکز پیام بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
امدادگر گاز (شهری و روستائی) بازدید از ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری بخشی از استاندارد با کد  71/21/1/1-8 شرکت گاز استان خراسان رضوی 960
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت وكنترل برعمليات تزريق گازدرشبكه وخطوط لوله بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 4320
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت برآزمايش هاي مقاومت و نشتي خطوط لوله و شبكه بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 7680
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت وكنترل براجراي عمليات لوله گذاري بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 7680
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی مدیریت و کنترل پروژه بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 1920
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی آشنائی با مبانی گود برداری و سازه های نگهبان بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 1440
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت براجراي عمليات عايق كاري و نصب وراه اندازي سيستمهاي حفاظت از زنگ بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 2880
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی طراحی شبکه تغذیه ، توزیع گاز بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 2880
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی كنترل كيفيت نقاط جوشكاري شده بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 7680
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت بررعايت نمودن الزامات بهداشت ،ايمني و محيط زيست در پروژه ها بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 4320
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی دوره آشنائی با شاخصهای ارزیابی عملکرد در HSE بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی طراحی ایستگاه های تقلیل فشار بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 1600
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت برمسيريابي، پياده كردن خطوط وبرداشت اطلاعات پروژه بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 4320
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت برتجهيزكارگاه بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 7680
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی دوره ایمنی و آتش نشانی عمومی بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی دوره عمومی کارهای ساختمان بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 1440
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی دوره مدیریت واکنش اضطراری بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی آشنائی با جوش (ساختمان) بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت بر نصب تجهيزات ايستگاه هاي تقليل فشار بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی زیر سازی و روسازی جاده بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی ایمنی تخصصی برق بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی دوره ایمنی گاز طبیعی در شبکه های گازرسانی و ایستگاههای تقلیل فشار بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی نظارت وكنترل اسناد مطابق بامقررات پيمان بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 4320
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی تنظيم اسناد تسويه حساب بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
ناظر اجرای طرح گازرسانی عمومی دوره الزامات HSE پیمانکاران بخشی از استاندارد با کد  36/91/1/1 -0 شرکت های مشاور گاز رسانی طرف قرارداد  با شرکت گاز  استان 640
نقشه برداری با دوربین های الکترونیکی  TOTAL STATION TOTAL STATION مطابق با استاندارد با کد   31/21/1/1/4-0 آزاد 1200
ایمنی و آتش نشانی عمومی دوره ایمنی و آتش نشانی عمومی مطابق با کد 21421    وزارت نفت شرکت گاز استان خراسان رضوی 2400
امداد ونجات امدادو نجات مطابق با کد 21421    وزارت نفت شرکت گاز استان خراسان رضوی 2400
اپراتور/تکنسین توزیع گاز اپراتور/تکنسین توزیع گاز مطابق با استاندارد با کد   13-8131 شرکت گاز استان خراسان رضوی 10200