آشنایی با واحد مهندسی آب

واحد آب و فاضلاب با بكارگيري كارشناسان و مديران فعال در صنعت آب كشور از سال 87 در مشاور نقش ­آوران توس ايجاد گرديده است. كارشناسان اين شركت در زمينه طراحي­، نظارت و مديريت پروژه ­هاي بزرگ ملي در زمينه منابع آب، آبرساني­ و سد سازي در سطح كشور فعاليت داشته ­اند. بطور كلي اين واحد وظيفه مطالعات منابع آب­ هاي سطحي و زيرزميني­، برنامه­ ريزي اقتصاد آب­، مطالعات توسعه منابع آب و شبكه ­هاي آبياري و زهكشي، طراحي خطوط انتقال آب­، شبكه هاي توزيع آب شهري و روستایي­، شبكه­ هاي جمع­ آوري فاضلاب و طراحي تصفيه خانه ­هاي آب و فاضلاب و ايستگاه­ هاي پمپاژ را بر عهده دارد.

رتبه های اخذ شده در بخش مهندسی آب

• پایه سه تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
• پایه سه تخصص تاسیسات آب وفاضلاب
• پایه سه تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه

زیر مجموعه های واحد مهندسی آب

• بخش مطالعات منابع آب
• بخش مطالعات آبرساني شبكه توزيع و تصفيه خانه آب
• بخش مطالعات جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب
• بخش مطالعات شبكه هاي آبياري و زهكشي
• بخش مطالعات حریم بستر رودخانه ها

خلاصه اي از فعاليت ها و امكانات

• واحد منابع آب:

انجام خدمات شناسایي منابع آب­هاي سطحي و زير زميني­، تهيه بانك اطلاعاتي و مديريت يكپارچه منابع آب، تغذيه مصنوعي­، آماربرداري منابع آب سطحي و زيرزميني­، عمليات گشت و نظارت و حفاظت از منابع آب زير زميني­، تهيه مدل­هاي آب زيرزميني دشت­ها و همچنين تعادل بخشي منابع آب زيرزميني.

پروژه های حفاظت و مهندسی رودخانه

طراحی تفضیلی, طراحی پایه، نظارت کارگاهی
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه سنگان طراحی پایه گذشته 1394/01/25 1394/03/25
2 مطالعات منابع تولید و مصارف رود خانه قزل اوزن حدفاصل سد شهریار و سد سفید رود طراحی تفضیلی گذشته 1391/11/23 1394/04/31
3 خدمات کنترل و نظارت کیفی بر رودخانه ها در سطح استان خراسان رضوی نظارت کارگاهی گذشته 1396/09/01 1397/09/01
4 مطالعات موردی تعیین حریم و بستر رودخانه های سطح استان خراسان رضوی طراحی پایه گذشته 1396/12/16 1397/12/16
5 مطالعات موردی تعیین حریم و بستر رودخانه های سطح استان خراسان رضوی طراحی پایه در دست اجرا 1397/05/01 1398/04/31

• واحد آبرساني، شبكه توزيع و تصفيه خانه آب:

انجام مطالعات آبي مورد نياز جوامع شهري و روستایي و صنعتي، بررسي و تامين منابع آب مورد نياز طراحي خطوط انتقال آب، طراحي شبكه هاي توزيع آب ، طراحي ايستگاه هاي پمپاژ و همچنين طراحي تصفيه خانه هاي آب و تهيه طرح هاي اصلاح و توسعه شبكه آب.

• واحد جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب:

شامل مطالعات برآورد و سرانه توليد فاضلاب و توزيع جمعيت، طراحي شبكه جمع آوري فاضلاب، طراحي و تحليل شبكه در حالات مختلف، انتخاب جنس و قطر لوله ها و ابنيه مورد نياز شبكه، تهيه نقشه هاي اجرایي، طراحي تصفيه خانه فاضلاب ، تهيه طرح هاي جمع آوري آب هاي سطحي و زيرزميني.

پروژه های تاسيسات آب و فاضلاب

نظارت عالیه, نظارت کارگاهی
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 خدمات مرحله سوم عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی سنتی استان نظارت عاليه, نظارت کارگاهي طراحی تفضیلی 1393/12/28 1394/05/28
2 نظارت کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی استان فارس نظارت کارگاهی در دست اجرا 1397/05/01 1398/04/31
3 خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی درسالهای 97 و98 نظارت عالیه, نظارت کارگاهی در دست اجرا 1397/07/28 1398/07/01

• واحد شبكه هاي آبياري و زهكشي:

شامل مطالعات و طراحي سازه هاي تنظيمي آب از رودخانه ها ، طراحي خطوط انتقال آب به محل مصرف ، شناسایي اراضي مناسب كشت، برآورد ميزان مصرف، تعيين الگوي کشت، طراحي انواع سيستم هاي آبياري ، طراحي شبكه آبياري و زهكشي ، مطالعات طرح هاي آبياري تحت فشار ، ايستگاه هاي پمپاژ و مخازن ذخيره.

پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی

طراحی تفضیلی, طراحی پایه ،نظارت عالیه, نظارت کارگاهی
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 مهندسی مرحله سوم ( نظارت کارگاهی و عالیه ) بر عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال شاه آباد شهرستان جاجرم نظارت عالیه, نظارت کارگاهی گذشته 1393/03/31 1393/09/01
2 نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی اراضی سنتی استان  طراحی تفضیلی, مقدماتی و خدمات جنبی گذشته 1393/03/17 1393/07/17
3 مطالعات مرحله دوم استخر ذخیره آب چشمه سارهای روستای حصار حسین شهرستان بجنورد   مقدماتی و خدمات جنبی گذشته 1393/09/01 1394/04/01
4 نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم خطوط انتقال اب با لوله و کانال های آبیاری شهرستانهای گرمه - جاجرم - اسفراین   طراحی تفضیلی گذشته 1393/09/01 1394/04/01
5 مطالعات طرح تغذیه مصنوعی روستای سهل آباد شهرستان سهل آباد شهرستان زاوه   مقدماتی و خدمات جنبی گذشته 1393/10/27 1394/04/27
6 طراحی آبهای سطحی شهرک صنعتی زاهدان ( میرجاوه )  طراحی پایه گذشته 1393/11/26 1394/04/26
7 مطالعات بازنگری و فاز دوم سد سومبار   طراحی پایه گذشته 1394/02/23 1394/04/23
8 نظارت کارگاهی پروژه بند انحرافی و احداث کانال انتقال آب شاه آباد   نظارت کارگاهی گذشته 1394/12/15 1395/08/15
9 نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های استخرهای ذخیره آب شهرستانهای راز و مانه و سملقان  نظارت عالیه, نظارت کارگاهی گذشته 1394/12/15 1395/06/15