مرمت و احیا

آشنایی با واحد مرمت و احیا ی میراث فرهنگی شرکت نقش آوران توس

با آغاز به کار بخش میراث فرهنگی در سال 1380نقش آوران توس فعالیت های خود را در حوزه های تاریخی و فرهنگی کشور نیز گسترش داد. این فعالیت ها تاکنون به انجام پروژه های متعدد در زمینه های طرح های حفاظت مرمت و احیاء آثار تاریخی فرهنگی طرح های پژوهشی در زمینه های مقاوم سازی، بهسازی لرزه ای، مطالعات تاریخی و … و انجام ده ها پروژه مستند سازی و نقشه برداری (رولووه) بناها و محوطه های تاریخی منجر شده است.
انجام مطالعات تاریخی و تکمیل فرایند شناخت آثار تاریخی در پروژه های انجام شده تا کنون ،مرکز اسناد شرکت را به منبعی قابل اتکاء در خصوص مسایل مختلف مرتبط با حفاظت و مرمت بناهای تاریخی تبدیل نموده است.

دارا بودن پایه سه تخصص حفاظت،مرمت، احیا و بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

خدمات تخصصی و اجرایی

• تهیه طرح های جزئیات اجرایی حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی
• تهیه طرح های جزئیات اجرایی حفاظت و مرمت بافت شهرهای تاریخی
• تهیه طرح های جزئیات اجرایی حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و تزئینات معماری
• تهیه طرح های مقاوم سازی و به سازی لرزه های بناهای تاریخی
• مدیریت گروههای تخصصی نظارت عالی و مقیم در پروژه های اجرایی
• انجام بازدیدهای ادواری و تهیه گزارشات فنی از آثار میراث فرهنگی

حیطه های کاری

• مطالعات راهبردی و تهیه برنامه های مدیریتی برای ساختارهای میراث فرهنگی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی
• تهیه طرح های جامع حفاظت و مرمت بناها و محوطه های تاریخی
• مطالعات شهرهای تاریخی و تهیه طرح های حمایتی برای میراث فرهنگی
• مستندسازی آثار تاریخی و تهیه اسناد ثبتی با هدف حفاظت پیشگیرانه
• تهیه طرح های جامع برای پژوهش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و تزئینات معماری

پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده در بخش مرمت و احیاء
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
۱ تهیه طرح مرمت حمام مریان روستای آق اولر امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1386/11/05 1387/04/30
۲ شناخت کالبدی، آسیب شناسی و مستند سازی بافت تاریخی شهر جاجرم امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1387/12/05 1388/04/20
٣ انجام عملیات فتوگرامتری، مستند سازی و نقشه برداری در بنای تاریخی اسپی مزگت و کاخ دادگستری بندر انزلی نقشه برداری، فتوگرامتری گذشته 1387/12/20 1388/04/20
٤ مطالعه برای احداث ساختمان و مستحدثات محوطه تاریخی شوش امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1388/02/29 1388/04/29
٥ انجام مطالعات و مستند سازی بافت تاریخی بخش شمالی میدان امام بندر انزلی (محدوده بانک ملی) امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1388/04/20 1388/07/20
٦ مرمت و احیا قلعه جلال الدین جاجرم امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1388/02/08 1389/01/08
٧ طراحی معماری داخلی و جزئیات اجرایی موزه قلعه جلاالدین امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1388/11/15 1389/02/30
٨ انجام اسکن لیزری سه بعدی به همراه مطالعات مربوطه در بنای ارگ تاریخی شهر بلقیس و دیوارهای بجای مانده از حصار شهر طراحی تفضیلی گذشته 1389/11/20 1389/02/30
٩ مستند سازی نمای خارجی کلیسای طاطائوس مقدس (قره کلیسا) آذربایجان غربی با استفاده از اسکن لیزری طراحی تفضیلی گذشته 1389/02/29 1389/04/11
۱۰ مستند سازی دقیق اتشکده آذر گشنسب مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با استفاده از اسکن لیزری طراحی تفضیلی گذشته 1389/04/01 1389/04/31
۱۱ مستند سازی بنای اصلی کلیسای سنت استپانوس با استفاده از اسکن لیزری طراحی تفضیلی گذشته 1389/03/22 1389/05/22
۱۲ مرمت بنای تاریخی سبزه میدان واقع در شهرستان بجنورد طراحی تفضیلی گذشته 1389/09/10 1389/10/10
۱٣ مطالعات، شناخت، علاج بخشی، مرمت و استحکام بخشی کلیه سازه ها و بناهای آبی محوطه تاریخی چغازنبیل امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1390/04/08 1390/02/08
۱٤ انجام اسکن لیزر شهر تاریخی دره شهر طراحی تفضیلی گذشته 1390/02/26 1390/03/26
۱٥ تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی ساماندهی مجموعه تاریخی بیستون امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1390/02/25 1390/04/19
۱٦ مستند نگاری و اسکن لیزر کتیبه داریوش واقع در محوطه میراث جهانی بیستونر طراحی تفضیلی گذشته 1390/02/20 1390/04/20
۱٧ مستند سازی دقیق مجموعه ایوان غربی با استفاده از اسکنر لیزری طراحی تفضیلی گذشته 1390/03/01 1390/04/29
۱٨ انجام مطالعات طرح مرمت و تغییر کاربری ساختمان شهرداری بهشهر(موزه تاریخی بهشهر) امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1390/03/18 1390/04/30
۱٩ مستند سازی و اسکن لیزری بناهای کاخ سروستان و قلعه دختر فیروز آباد طراحی تفضیلی گذشته 1390/04/27 1390/04/31
20 مستند سازی ، مطالعه ، طراحی و پیشنهادات کلی باغ موزه تاریخ کشاورزی غرب کشور امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1390/04/07 1390/08/30
21 تهیه طرح مرمت گنبد خانه (مسجد) قلعه الموت امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1391/03/15 1391/03/30
22 مستند سازی و اسکن لیزری تکیه معاون الملک طراحی تفضیلی گذشته 1391/02/16 1391/04/16
23 تهیه طرح مرمت کلیسای چوپان امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1391/04/20 1391/06/20
24 برداشت ابر نقاط و پردازش اطلاعات به وسیله اسکن لیرزی از آثار جبهه غربی آبشارها شامل بقایای رو و کانالهای موجود زیرزمین و دیواره های غربی آبشار ها طراحی تفضیلی گذشته 1391/05/01 1391/06/30
25 تهیه اسکن لیزری از فضاهای معماری ورودی، اتاق های پیرامونی، فضای آتشکده و فضاهای مجاور طراحی تفضیلی گذشته 1394/04/17 1393/04/31
26 مستند نگاری مسجد مدرسه سردار قزوین طراحی تفضیلی گذشته 1393/04/14 1393/05/02
27 تهیه طرح مطالعات سازه ای عمارت مفخم امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1393/04/07 1393/08/07
28 مطالعات طرح جامع مرمت تادئوس مقدس (قره کلیسا) امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1394/02/03 1394/05/03
29 مطالعه و تهیه طرح ساماندهی لبه عرصه محوطه میراث جهانی شوش امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1396/05/21 1396/05/16
30 طراحی برای ساماندهی معرفی و ایجاد مستحدثات گردشگری برای سایت های کول فرح، اشکفت سلمان، خنگ اژدر، کمالوند، یارعلی وند، طاق طویله و کوشک نورآباد امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1396/04/26 1397/06/20
31 مطالعات طرح تفصیلی ویژه محدوده بافت تاریخی شهر جاجرم طراحی تفضیلی گذشته 1396/02/02 1397/09/01
32 مطالعه، مستند نگاری و طرح حفاظت و مرمت کوشک جاجرم امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1396/06/30 1397/10/02
33 انجام طراحی و مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی شهرستان فردوس و سرایان امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1397/01/15 1397/11/10
34 مطالعات محدوده بافت تاریخی شهر انزلی امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1396/04/04 1397/12/01
35 تهیه مطالعات ساماندهی کلیسای زورزور امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1396/04/04 1397/12/01
36 مطالعات ساماندهی حاشیه پل های بشگوز، قلعه جوق و کشمش تپه امکان سنجی ، طراحی تفضیلی, طراحی پایه گذشته 1396/06/22 1397/12/01
37 خدمات مهندسی مطالعات تکمیلی باستان شناسی و مطالعات علاج بخشی محدوده سد خداآفرین و قیز قلعه سی طراحی تفضیلی در دست اجرا 1397/03/06 1398/03/06
38 عملیات تهیه طرح مرمت و احیاء مجموعه بازار تاریخی اراک طراحی تفضیلی در دست اجرا 1397/05/16 1397/11/16
39 مطالعات مستندسازی جامع و تهیه طرح مرمت بناهای تاریخی روستای چراغیل آذرشهر طراحی تفضیلی در دست اجرا 1398/03/13 1398/05/28